Tìm kiếm cầu thủ

Dữ liệu cầu thủ trong Fifa Online 4

Hình ảnh Thông tin Kỹ năng Lương OVR
 • lw 91
 • st 91
 • 4
 • 5
19 91
 • rw 91
 • 5
 • 4
18 91
 • cm 90
 • cdm 87
 • 4
 • 5
18 90
 • cb 90
 • 3
 • 5
18 90
 • gk 89
 • 3
 • 5
15 89
 • st 89
 • 4
 • 5
18 89
 • cam 89
 • cm 88
 • rm 89
 • 4
 • 5
18 89
 • cdm 89
 • cm 87
 • 3
 • 5
17 89
 • lb 88
 • 5
 • 4
17 88
 • rb 87
 • 3
 • 5
17 87
 • cb 86
 • 3
 • 5
17 86